heshbonautgishurrepay

bikoretmasenq

fp02l

מקצועיות

טיפול מקצועי של רואי חשבון מנוסיםהמשרד מטפל במקצועיות מרבית בכל תחומי עיסוקיו. עובדי המשרד משתלמים ומתעדכנים באופן תמידי בדינמיקה החלה במקצוע ראיית החשבון ודיני המס, לשם מתן השירות האיכותי ביותר ולהשגת התוצאות הטובות ביותר ללקוחות המשרד.

נסיון

לרו"ח כרם נסיון רבבמשרד קיימת סינרגיה בין עובדים ותיקים בעלי ניסיון רב בפרקטיקה לבין עובדים שסיימו את לימודיהם לאחרונה והבקיאים בכללי וברזי המקצוע החדשים.
למשרד ניסיון רב בטיפול בתאגידים ובעצמאים בכלל, ובאגודות שיתופיות ומלכ"רים , בהם מתמחה המשרד, בפרט.

יחס אישי

warm_attitudeחזון המשרד שם את הלקוח ואת תודעת השירות במרכז תשומת הלב. לקוחות המשרד, קטן כגדול מקבלים יחס אישי וישיר, באווירה נעימה.