כתובת א.ת. קרית ביאליק,
רח' יוסף לוי 23,
ת.ד. 1500,
מיקוד 27110
טלפון טל: 04-8759799,
פקס: 04-8759906
e-mail: ka@kerem-cpa.co.il

address