המשרד עוסק במגוון פעילויות, כגון:
  • בקורת דוחות כספים של תאגידים (חברות פרטיות, אגודות שיתופיות חקלאיות וקהילתיות, עמותות, חברות לתועלת הציבור וועדים מקומיים).
  • יעוץ מס לתאגידים בתחומי עיסוק שונים.
  • יעוץ מס לעצמאים בתחומי עיסוק שונים בכלל ובתחומי החקלאות בפרט.
  • המשרד מתמחה בטיפול באגודות שיתופיות ובמלכ"רים.
  • המשרד משמש כסניף של "בחן" ברית פקוח ומשמש מטעמה כרואי החשבון של כ-25 אגודות שיתופיות בצפון הארץ.
  • חשבונאות ושכר.
  • גישור ובוררויות.
  • חקירות חשבונאיות.
  • מתן חוות דעת מומחה לבית משפט.
  • החזרי מס.

activities