בין לקוחות המשרד נמנים :
  • חברות פרטיות ועצמאים בתחומי עיסוק שונים.
  • אגודות שיתופיות חקלאיות וקהילתיות וועדים מקומיים.
  • מלכ"רים – עמותות וחברות לתועלת הציבור.

לקוחות משרד כרם