המשרד מבצע בקשות לתאומי מס ומגיש דוחות שנתיים למס הכנסה לשם קבלת החזרי מס המגיע לשכירים.
המשרד עורך בדיקות וסימולציות לבדיקת חישוב המס ולבחינת כדאיות הגשת הדוחות השנתיים לשכירים אשר אינם נדרשים להגיש דוחות , עפ"י פקודת מס הכנסה.
שכר הטרחה לביצוע ההחזרים הינו סכום קצוב והוגן ואינו שיעור הנגזר מגובה החזר המס.
לצורך בדיקת זכאותך להחזרי מס, אנא צור קשר עם משרדנו.