• משרדנו מעניק שירותי יעוץ מס לתאגידים שונים – חברות , אגודות שיתופיות, עמותות, חברות לתועלת הציבור וועדים מקומיים (ישובים קהילתיים), ע"י רואי חשבון מוסמכים.
  • יעוץ מס ליחידים בתחומים שונים בכלל ולחקלאים בפרט, כולל בין היתר, סיוע בעריכת והגשת הדוח השנתי למס הכנסה ועריכת הצהרות הון. הייעוץ ניתן ע"י יועץ מס ורואי חשבון מוסמכים.
  • ייצוג יחידים ותאגידים מול רשויות המס השונות – מס הכנסה ומיסוי מקרקעין, מע"מ וביטוח לאומי, לרבות באמצעות קישור למחשב מס הכנסה (שע"מ) ולמחשבי המוסד לביטוח לאומי.
  • יעוץ בדיני עבודה.
  • יעוץ לעניין מפעל מאושר והטבות המס.
  • יעוץ בדיני אגודות שיתופיות.
  • יעוץ למלכ"רים (עמותות וחל"צ).