• מתן שירותי הנהלת חשבונות כפולה לתאגידים שונים – חברות , אגודות שיתופיות, עמותות, חברות לתועלת הציבור וועדים מקומיים (ישובים קהילתיים).
  • מתן שירותי הנהלת חשבונות ליחידים (הנהלת חשבונות חד-צידית).
  • שכר עבודה – הכנת משכורות, הפקת תלושי שכר, דיווחים חודשיים ושנתיים לרשויות המס השונות (מס הכנסה, ביטוח לאומי), לרבות דיני עבודה.
  • ייצוג הלקוח אל מול רשויות המס השונות.
  • סיוע בבניית תקציב.
  • עריכת בקשות תמיכה לגופים ורשויות שונות (משרדי ממשלה, קרן עזבונות וכו') לרבות דוחות ביצוע.