צוות המשרד, בראשותו של רו"ח ארנון כרם, מבצע חקירות חשבונאיות למטרות , אשר בסיומן מוגשת חוות דעת, ובמידת בצורך, משמש רו"ח כרם כעד מומחה בפני בית המשפט.
בין היתר מבוצעות חקירות בגין תביעות כספיות, בדיקות עומק בספרי חשבונות, איתור מעילות, חקירות מטעם רשם האגודות השיתופיות וכד'.