• ארנון כרם, רו"ח, הינו בעל תעודה בלימודי גישור במוסד שמואל נאמן בקריית הטכניון.
  • רו"ח כרם הינו בעל ניסיון רב שנים בעריכת גישורים בתחום הפיננסים.
  • רו"ח ארנון כרם הינו בעל ניסיון רב שנים בביצוע בוררויות בסכסוכים בעלי אופי פיננסי.
    • עריכת בוררויות בהתאם לפניות צדדים לבוררות.
    • עריכת בוררויות בהתאם למינוי כבורר ע"י בתי המשפט.
    • עריכת בוררויות בהתאם למינוי כבורר ע"י רשם האגודות השיתופיות בהתאם לפקודת האגודות השיתופיות.